Salems Teater- och Musikförening (STM) är en förening med bred verksamhet i Salem söder om Stockholm. Föreningen anordnar följande arrangemang:
*Revy
*Barnteater
*Teaterresor
*Bellmanfirande
*Musikcaféer
*Andra teater- och musikarrangemang för vuxna